Všeobecné podmínky

Přečtěte si pravidla a podmínky

Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky definují pravidla pro používání webových stránek dostupných na adrese www.oc-rokycanska.cz ("Webové stránky"), jejíž provozovatelem a majitelem je společnost Shopping Mall Plzeň s. r. o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 , IČ: 08104069, DIČ: CZ08104069 ( dále jen "Poskytovatel služeb" nebo "Shopping Mall Plzeň s. r. o.").

Každý Uživatel před použitím Webových stránek by si měl přečíst tyto všeobecné podmínky. Používáním Webových stránek se Uživatel zavazuje dodržovat ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

Termíny použité ve smluvních podmínkách mají následující významy:

 1. Webové stránky - internetová platforma nacházející se na www.oc-rokycanska.cz, která se skládá z grafických prvků a softwaru. Webové stránky představují různý obsah od společnosti Shopping Mall Plzeň s. r. o. a uživatelům umožňují číst publikovaný obsah. Mimo jiné aktuální informace o komerčních nabídkách, produkty nabízené v obchodech Shopping Mall Plzeň s. r. o., marketingové kampaně Shopping Mall Plzeň s. r. o., adresy obchodů Shopping Mall Plzeň s. r. o. a další informace nebo reklamní materiály společnosti Shopping Mall Plzeň s. r. o.. Prostřednictvím těchto Webových stránek poskytovatel služeb poskytuje služby uživatelům elektronickými prostředky.
 2. Uživatel - každá fyzická osoba, která používá Webové stránky. 
 3. Newsletter - je služba elektronického přímého marketingu, kterou společnost Shopping Mall Plzeň s. r. o. zasílá pravidelně na e-mailovou adresu poskytovanou Uživatelem. Newsletter obsahuje například aktuální nabídky nebo propagační akce Shopping Mall Plzeň s. r. o., informace o nových produktech na webových stránkách nebo jakékoliv marketingové kampaně a události společnosti Shopping Mall Plzeň s. r. o..

Webové stránky

 1. Minimální požadavky na technologii pro používání webových stránek jsou následující:


  • širokopásmové připojení k internetu;

  • Internetový prohlížeč (Internet Explorer 9 nebo vyšší, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 nebo vyšší, Opera 10 nebo vyšší) podporující CSS a JavaScript;

  • povolené soubory cookie;

  • povolená vyskakovací okna (pop-up);

  • Operační systém Microsoft Windows XP nebo vyšší, Linux, OSX 10.4 nebo vyšší.

  •  
 2. Uživatel by měl používat webové stránky v souladu s jejich určením a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla narušit správné fungování webových stránek, zejména:

  - zasahování do používání Webových stránek jinými uživateli, včetně zablokování jejich používání;
  - zasahovat do obsahu nebo technické povahy Webových stránek.

 3. Poskytovatel služeb vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistil, že Webové stránky budou bezpečné a nebudou obsahovat viry, chyby a jiný škodlivý software, avšak v tomto ohledu neposkytuje žádnou záruku a Uživatelé jsou odpovědní za zabezpečení svých osobních údajů a počítačů.

 4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dočasně omezit přístup na Webové stránky a to i bez předchozího upozornění Uživatelů, například za účelem jejich zlepšení nebo provádění servisních služeb.

 5. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za:

  - jakékoliv porušení nebo nedostupnost Webových stránek, ani jakékoli škody, které mohou být způsobeny uživatelům v souvislosti s používáním Webových stránek.
  - narušení fungování Webových stránek v důsledku vyšší moci nebo neoprávněného zásahu uživatelů nebo třetích stran;
  - neslučitelnost Webových stránek s konfigurací hardwaru nebo softwaru Uživatelů nebo s jejich připojením k veřejné internetové síti;
  - technické potíže, včetně chyb a selhání při připojování k Webovým stránkám.

 6. Fotografie produktů umístěných na Webových stránkách spolu s jejich cenami a popisem slouží pouze k prezentaci příkladů produktů nabízených poskytovatelem služeb a mohou se lišit od reálných obrazů a/nebo cen uvedených v obchodě.

 7. Veškerý obsah Webových stránek, včetně ochranných známek, fotografií, popisů, aplikací, je chráněn zákonem. Jakékoli jejich použití v celku nebo v jednotlivých částech je porušením zákona.

 8. Produkty uvedené na Webových stránkách nepředstavují nabídku ve smyslu zákona.

 9. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za jakékoli následky užívání informací získaných Uživatelem prostřednictvím Webových stránek. Poskytovatel služeb neodpovídá Uživatelům ani třetím stranám za škody, ať už přímé či nepřímé, v souvislosti s používáním údajů a informací obsažených na Webových stránkách.

Předplatitelská služba Newsletteru

 1. Předplatitelská služba Newsletteru je objednána Uživatelem dokončením následujících registračních aktivit na Webových stránkách obsahujících registrační formulář:

  - poskytnutí e-mailové adresy, na kterou si Uživatel přeje zasílat Newsletter;
  - zaškrtnutí políčka pro souhlas s přijímáním obchodních informací zasílaných elektronickými prostředky;
  - aktivaci odběru Newsletteru kliknutím na odkaz obsažený v e-mailu, který se automaticky odesílá na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem, aby se ověřila správnost informací poskytnutých při registraci. V případě chybějícího potvrzení do 14 dnů od registrace jsou veškeré údaje odstraněny.

 2. Tím, že se přihlásíte k odběru Newsletteru výše popsaným způsobem, souhlasíte s tím, abyste obdrželi obchodní informace od Poskytovatele služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Používání funkce Newsletter Uživatelem závisí na aktivním a správně nakonfigurovaném e-mailovém účtu Uživatele.

 4. Každý odběratel Newsletteru se může kdykoli rozhodnout a odhlásit se od odebírání, a to kliknutím na speciální odkaz na zrušení odběru, který je součástí zápatí každé zprávy.

 5. Předplatitelská služba Newsletteru je společností Shopping Mall Plzeň s. r. o. poskytována bezplatně.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Ustanovení týkající se ochrany soukromí a osobních údajů v souvislosti s používáním Webových stránek a předplatitelské služby Newsletteru naleznete v zásadách Shopping Mall Plzeň s. r. o. Privacy and cookies, která jsou přístupná prostřednictvím Webových stránek společnosti Shopping Mall Plzeň s. r. o.

Závěrečná ustanovení

 1. Ve všech záležitostech, na něž se tyto Všeobecné podmínky nevztahují, se aplikují obecně použitelná ustanovení práva České republiky, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Ve všech záležitostech, na něž se tyto Všeobecné podmínky nevztahují, se aplikují obecně použitelná ustanovení práva České republiky, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Poskytovatel služeb je oprávněn tyto Všeobecné podmínky kdykoli změnit. Takové upravené Všeobecné podmínky budou platné a účinné zveřejněním na Webových stránkách. Uživatelé by měli Všeobecné podmínky pravidelně kontrolovat, aby se seznámili s aktuální verzí.

 4. Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné od 10. května 2018.

 

Otevírací doba

Obchody

Obchody

Po-Ne: 10:00 - 20:00
Tesco

Tesco

Po-Ne: 6:00 - 22:00
Česká pošta

Česká pošta

Po-Ne: 9:00 - 20:00
Lékárna Dr. Max

Lékárna Dr. Max

Po-Ne: 8:00 - 20:00
Kavárny

Kavárny

Po-Ne: 9:00 - 20:00
Restaurace

Restaurace

Po-Ne: 8:00 - 21:00

Přihlášení k newsletteru

Zadejte Váš e-mail a získávejte informace o novinkách z Obchodního centra Rokycanská na svůj e-mail.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (23.4 + 49.0) *

Obchodní centrum Rokycanská
Rokycanská 1424/128, 312 00 Plzeň

info@oc-rokycanska.cz
+420 377 816 542, 543 a 541

© 2024 Všechna práva vyhrazena.

Otevírací doba

Parkoviště

6:00-22:00

Tesco Extra

6:00-22:00

Obchody

10:00-20:00

Česká pošta

9:00-20:00

Lékárna Dr. Max

8:00-20:00

Kavárny

9:00-20:00

Restaurace

8:00-21:00

Nahoru